Zdravo svijete!

Ova ideja se je dugo namakala, parila, dinstala, pržila i napokon je skuhana i spremna za posluživanje :)

Nadamo se da će vam sadržaj biti koristan. Blog i savjeti su uglavnom namijenjeni pučanstvu koje već ima (barem osnovno) znanje o makrobiotici, odnosno prirodnom načinu prehrane, s tim da ovdje pokušavamo naglasiti kreativni i gurmanski aspekt prehrane, dakle za osobe koje su relativno OK zdravstvenog stanja. Takva jela su kreacije koje povremeno možete ubaciti u svoje tjedne kulinarske izričaje…

Ostalima sadržaj može možda poslužiti za inspiraciju da probaju nešto novo, ili vas potakne da (na)učite više o prehrani.

Radionice su namijenjene i početnicima, i onima s iskustvom, a kod svake će biti navedeno ako je potrebno neko predznanje – u slučaju da je ono bitno kako biste bolje shvatili sadržaj. Nije nam bitno jeste li osnovnu teoriju slušali kod nas, ili u nekom drugom centru, sve dok razumijete materiju kako bismo vaše osnovno znanje kvalitetno nadogradili.

Živjeli!